Om os

Projekt- & Udviklingskontoret for fysisk handicappede blev i 1998 etableret af frivillige kræfter for at udvikle projekter og forløb, der kunne afhjælpe behov for særlige og enkeltstående kompetenceudvik-lingsforløb for fysisk handicappede.

Især blev der arbejdet med Handi’Ka’Os Piloterne samt Huset Venture, – i det hele taget projekter der rettede sig mod det rummelige og frivillige arbejdsmarked. Kontoret har fungeret kontinuerligt siden og skabt flere forskellige projekter og kursusforløb.

I 2007 blev kontoret til Foreningen: Projekt og Udviklingsteamet for voksne med nedsat fysisk funktion. Med foreningsdannelsen blev skabt en mere formaliseret organisering af det frivillige arbejde.

Projekt og Udviklingsteamet samarbejder tæt med Handi-K@, som stiller lokaler og arbejdskraft til rådighed for kontorets udviklingsarbejde. Handi-K@ har en stor interesse i dette samarbejde, da der herved skabes nye og anderledes muligheder også for Handi-K@s deltagere. Udviklingsarbejdet er med til at afdække fremtidens ønsker og interesser i målgruppen.

Aktive projekter er lige nu: Handi Forum, Kost & Krop – som nu er en netværksgruppe, Handi Travel Info og De Åbne Eftermiddagshold.